2011-07-20

Projekt

Clogstore webbshop

Webbshop med Apache, MySQL och PHP.

clogstore-website

  • Registrering av ny kund med lösenord
  • Admininloggning för hantering av ordrar och skapa nya användare
  • Lagring i databas
  • PDO används för databaskopplingar
  • Säkerhet i hantering av data via $_GET och $_POST

clogstore.sahlenmarie.se

 

Leo film webbshop

leo-films

E-handelssite i javascript. Projekt utifrån projektmetodiken Scrum med användarberättelser och wireframes.

github.com

 

Glasskarta med Google Maps och Flickr

glasskarta-api

Google Maps API och Flickr APi har använts för att skapa en glasskarta som skapar marker utifrån sökordet ”ice cream”.

github.com

 

REST-API

REST-API på serversidan samt ett Javascriptfrontend.

antique-books

  • Backend i php samt frontend i JavaScript
  • Kommunikationen sker asynkront med jQuery.ajax()
  • Cors är aktiverat och används

restapi.sahlenmarie.se

 

Affärsidé inom e-handel

Projektarbete där affärsidén var att skapa alternativ till begravningsmöjligheter med drop shipping som affärsmodell.

In-vivet

Demosajt

 

Systemutveckling med användarfokus

Introduktionskurs inom systemutveckling med fokus på de tidiga faserna i systemutvecklingsprocessen.

effektkarta

Syftet med kursen var att identifiera, beskriva, strukturera och analysera problem och förändringsbehov i en verksamhet.

Caset bestod av att ta fram underlag för hur organisationen kunde skapa en webbutbildning för administratörer. Förutom att projektet fick VG i betyg blev det också utvalt av lärarna att användas som ett bra exempel till studenter som skulle läsa kursen året efter.

Presentation systemutveckling med användarfokus (pdf)