2018-09-02

Jobb

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Lansering av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins webbplats.

Som kommunikatör arbetade jag med att lansera webbplatsen. Syftet med den nya webbplatsen är att presentera Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, verksamhet och organisation inom Stockholms läns landsting.

ces.slso.se

Alkohollinjen

Lansering av Alkohollinjens webbplats.

Vid lanseringen av Alkohollinjens nya webbplats var fokus på lättillgänglig information om den rådgivning som Alkohollinjen ger.

Alkohollinjen.se, som tidigare nåtts via 1177 Vårdguiden, har nu en tydlig struktur, modern design och navigering. Med en responsiv design anpassar den sig till alla typer av skärmar. Det går att lyssna på webbplatsen och det finns en panikknapp för den som snabbt vill kunna lämna sidan.

alkohollinjen.se

Botkyrka kommun

Botkyrka kommun

Som webbadministratör/kommunikatör vid Botkyrka kommun låg fokus på struktur och upplägg för Botkyrka kommuns nya intranät i SharePoint och att skriva nyheter och granska texter för publicering på intern och extern webb.

botkyrka.se

Urval av publicerade texter

Skolor som använder verktyget SkolmatSverige förbättrar kvaliteten på sina skolmåltider
SkolmatSveriges kartläggning av skolmåltidens kvalitet.
Publicerad 2015-11-18 på Folkhälsoguidens webbplats.

Matguiden guidar till hälsosamma matvanor för äldre
Intervju med nutritionist om näringsrekommendationer för äldre.
Publicerad 2015-09-04 på Folkhälsoguidens webbplats.

Besvär från inomhusmiljö dominerar vid nybesök
Intervju med överläkare om vilka besvär patienter remitteras för.
Publicerad 2014-12-15 på Centrum för arbets- och miljömedicins webbplats.

Nyhetsbrev

Redesign och redaktör för nyhetsbrev från Folkhälsoguiden, SLL
Folkhälsoguiden nr 1 Januari 2016

Redesign och redaktör för nyhetsbrev från Centrum för arbets- och miljömedicin, SLL
Arbetsmiljö och hälsa nr 2 2015
Miljö och hälsa nr 2 2015

Informationsmaterial

material5

Producerat enklare informationsmaterial som broschyrer, annonser och banners.